มาปลดปล่อย จินตนาการของคุณ
ด้วยกัน!

ยินดีต้อนรับสู่ Coding for Metaverse

Coding for Metaverse
เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง

อะไรคือ?
Coding For Metaverse

Coding For Metaverse เป็นแพลตฟอร์ม E-learning ออนไลน์ที่เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เเละ depa

ยกระดับทักษะดิจิทัล Coding, STEM, AI หรือ IoT ในนักเรียน

ยกระดับความรู้ของเทรนด์ ที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยีปัจจุบันได้แก่ Metaverse, NFT, Cryptocurrency, และ Blockchain

เตรียมความพร้อมเยาวชน เข้าสู่โอกาสใหม่ทาง เศรษฐกิจของโลกแห่งอนาคตที่ เป็นผลมาจากเทคโนโลยีดิจิทัล

เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขยายผลแนวทางการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ของโรงเรียนให้ สอดรับกับความต้องการ ในอนาคต

Join us, and craft your own world.

เตรียมพร้อมสำหรับการผจญภัยสุดมันส์ใน Coding for Metaverse กันหรือยัง?
Coding for Metaverse มากกว่าแค่การเรียนเขียนโค้ดธรรมดา! เปลี่ยนการเรียนรู้ของคุณให้เป็น การแข่งขันสุดมันส์!

Coding with Roblox

ฝึกโค้ด เเละ Unleash Your Imagination ไปด้วยกัน

กับเกม Coding For Metaverse

บน Roblox Map

Unleash Your Imagination With Us

Coding for metaverse เป็นแพลตฟอร์ม E-learning ออนไลน์ที่เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เเละ depa

Copyright © 2023 Center of Specialty Innovation

All Rights Reserved

|