เกี่ยวกับ

แนวคิดของ Coding For Metaverse เป็นแพลตฟอร์ม E-learning ออนไลน์ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพและสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ (depa) ในการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่ทันสมัยและเชื่อมโยงกับโลก Metaverse ที่กำลังเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยนำเสนอหลายวิชาการที่เน้นการเขียนโปรแกรมและการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อทุกความต้องการในโลก Metaverse

ยกระดับทักษะดิจิทัล Coding, STEM, AI หรือ IoT ในนักเรียน

ยกระดับความรู้ของเทรนด์ ที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยีปัจจุบันได้แก่ Metaverse, NFT, Cryptocurrency, และ Blockchain

เตรียมความพร้อมเยาวชน เข้าสู่โอกาสใหม่ทาง เศรษฐกิจของโลกแห่งอนาคตที่ เป็นผลมาจากเทคโนโลยีดิจิทัล

เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขยายผลแนวทางการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ของโรงเรียนให้ สอดรับกับความต้องการ ในอนาคต

หลักสูตร

หลักสูตร การเขียน โค้ดสําหรับ Coding for Metaverse ที่ได้ใบประกาศนียบัตร ประกอบด้วย 3 วิชา ได้แก่

ความรู้พื้นฐานด้านการสร้างโลกเมตาเวิร์ส (Fundamental Knowledge of Metaverse Creating

3 ชั่วโมง 29 นาที

การสร้างเกมพื้นฐานในโลกเมตาเวิร์ส (Basic Game Programming in Metaverse)

4 ชั่วโมง 48 นาที

โอกาสการสร้างรายได้จากโลกเมตาเวิร์ส (Make Money in Metaverse)

1 ชั่วโมง 18 นาที

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ผู้สอนโดยคณะอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล

อาจารย์นักวิจัยประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมประธาน คณะกรรมการวิขาการของ
การโต้ตอบกับเครื่องของมนุษย์และประสบการณ์ผู้ใช้ ใน IEEE Consumer Technology
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์

อาจารย์นักวิจัยประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมประธาน คณะกรรมการวิขาการของ
การโต้ตอบกับเครื่องของมนุษย์และประสบการณ์ผู้ใช้ ใน IEEE Consumer Technology
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

FAQ

คำถามที่พบบ่อย

โครงการ Coding for Metaverse คืออะไร?

เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะสำคัญอย่างการเขียนโค้ดให้กับเยาวชนไทยทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อมุ่งหวังให้เยาวชนที่จะเติบโตไปในอนาคตมีความพร้อมในทักษะสำคัญในยุคดิจิทัล เพื่อรองรับในสายงานอาชีพแห่งอนาคตต่อไป

คอร์สเรียนในโครงการ Coding for Metaverse มีคอร์สอะไรบ้าง และเหมาะกับใคร?

วิชาที่ 1: ความรู้พื้นฐานด้านการสร้างโลกเมตาเวิร์ส เช่น แนวคิดการเขียนโปรแกรม เรียนรู้การใช้เครื่องมือ Roblox Studio วิชาที่ 2: การสร้างเกมพื้นฐานในโลกเมตาเวิร์ส วิชาที่ 3: โอกาสการสร้างรายได้จากโลกเมตาเวิร์ส ทุกคอร์ส (วิชา), เหมาะกับผู้เรียนอายุ 10 ปีขึ้นไป หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ

ถ้ามีความสนใจเรียนในโครงการ Coding for Metaverse จะสามารถสมัครเรียนได้ทางไหนบ้าง?

สามารถสมัครเรียนได้ทาง https://codingformetaverse.com/signup/form ได้เลยค่ะ หรือคลิกที่ 'เข้าร่วมโครงการ' ที่เมนูบาร์ด้านบนด้านขวาสุด กรอกรายละเอียด ตอบแบบสอบถาม และยืนยันอีเมลที่ใช้สมัคร เท่านี้ก็สามารถเข้าเรียนโครงการ Coding for Metaverse ได้ทันที ไม่มีค่าใช้จ่าย

มีค่าใช้จ่ายในการเรียนในโครงการ Coding for Metaverse หรือไม่?

คอร์สในโครงการ Coding for Metaverse ทั้งหมดเรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

เมื่อเรียนจบแล้วจะได้รับใบประกาศนียบัตร หรือไม่?

ในแต่ละคอร์สเมื่อเรียนจบและทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ จะได้รับใบประกาศนียบัตรรายคอร์ส และเมื่อผู้เรียนเรียนจบและทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ครบทั้ง 3 คอร์ส ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรสำหรับการเข้าร่วมโครงการ Coding for Metaverse อีก 1 ใบ

สามารถเรียนผ่านอุปกรณ์ไหนได้บ้าง?

สามารถเรียนทั้ง 3 คอร์สของ Coding for Metaverse ได้ทุกอุปกรณ์ผ่านเว็บบราวเซอร์ www.codingformetaverse.com

Unleash Your Imagination With Us

Coding for metaverse เป็นแพลตฟอร์ม E-learning ออนไลน์ที่เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เเละ depa

Copyright © 2023 Center of Specialty Innovation

All Rights Reserved

|